واحد کنترل کیفی و بسته بندی پروفیل آلومینیوم

واحد زیرسازی کامل کرومات پروفیل آلومینیوم
واحد زیرسازی کامل کرومات پروفیل آلومینیوم
مارس 19, 2018
کسری پودر آلومینا
سپتامبر 15, 2018
Show all

واحد کنترل کیفی و بسته بندی پروفیل آلومینیوم

واحد کنترل کیفی و بسته بندی پروفیل آلومینیوم

واحد کنترل کیفی و بسته بندی پروفیل آلومینیوم

واحد کنترل کیفی و بسته بندی پروفیل آلومینیوم

واحد کنترل کیفی و بسته بندی پروفیل آلومینیوم

در واحد کنترل کیفی و بسته بندی پروفیل آلومینیوم علاوه برکنترل حین تولید شاخه به شاخه وثبت شماره تولید روی تک تک شاخه ها جهت پیگیری بعدی انجام می‌شود. هچنین در واحد کنترل کیفی و بسته بندی پروفیل آلومینیوم ثبت شرایط تولید روزانه برای هرقالب اعم از ضایعات حاصل شده وراندمان تولیدنهایی برای هرمقطع به صورت جداگانه جهت کنترل کیفی و بسته بندی پروفیل آلومینیوم درمرحله بعدی شرایط تولید هرقالب ثبت می‌گردد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *