زیرسازی کامل کرومات پروفیل آلومینیوم

مارس 19, 2018
واحد زیرسازی کامل کرومات پروفیل آلومینیوم

واحد زیرسازی کامل کرومات پروفیل آلومینیوم

واحد زیرسازی کامل کرومات پروفیل آلومینیوم واحد زیرسازی کامل کرومات پروفیل آلومینیوم هم اکنون کارخانه صنایع آلومینیوم قائم (رامرو) با برخورداری از واحدهای قالب سازی-نیتراسیون و […]